Prioritet 1.4

Promocija održivog turizma i efektuiranje turističkih potencijala

Poput prerađivačke industrije, turizam predstavlja značajan sektor za privredni razvoj USK, čiji potencijali nisu ni iz daleka iskorišteni. U okviru pristupa odabranog u ovom strateškom dokumentu, turizam zahtjeva korjenitu podršku kako bi se uvezala, efektuirala i promovisala postojeća turistička baza te kako bi se s priče o turističkim potencijalima prešlo na profitabilne turističke proizvode. 

U tom cilju, u narednom strateškom periodu, potrebno se pozabaviti unapređenjem turističke ponude kreiranjem privlačnih turističkih proizvoda zasnovanih na lokalnim turističkim resursima, privlačenjem investicija u ciljane turističke oblasti i promocijom USK kao atraktivne turističke destinacije. Pandemija Covida-19 predstavlja značajan rizik za uspješnu realizaciju ovog prioriteta u trenutku pisanja ovog dokumenta, ali i važnu razvojnu šansu, ukoliko se uspije izvršiti neophodna transformacija turističkog tržišta USK, u skladu sa promijenjenim okolnostima.

Prioritet 1.4. Promocija održivog turizma i efektuiranje turističkih potencijala.

Indikator

Polazna vrijednost (2020)

Ciljna vrijednost (2027)

Broj turističkih dolazaka / broj noćenja

64,416 / 101,210

95,000 / 150,000

Ukupan prihod od turizma

27,2 mil KM

40 mil KM

Broj zaposlenih u turizmu

2,265

3,000