Izgrađeni privredni kapaciteti uz održivo korištenje prirodnih resursa

Prvi strateški cilj zasnovan je na nekoliko ključnih pretpostavki:

 • da se raspoloživi prirodni resursi (prvenstveno oni za razvoj poljoprivrede, turizma i prerađivačke industrije) stave u punoj mjeri u funkciju razvoja USK;

 • da se prirodni resursi koriste na održiv način i da postoje privredni subjekti koji bilježe dobre rezultate, povećajaju obim poslovanja broj zaposlenih i vrijednost izvoza;

 • da se povećaju prihodi i privrednih subjekata i stanovništva, što se ostvaruje kreiranjem proizvoda i usluga zasnovanih na jedinstvenim prirodnim resursima i na znanju, podsticanjem lokalnih i privlačenjem stranih investicija;

 • da se kapaciteti i saradnja između subjekata koji su ključni za privredni razvoj USK dalje razvijaju, kako bi se obezbijedili potrebni resursi, uključujući i one ljudske, neophodni za privredni razvoj zasnovan na inovacijama;

 • da se uspostavi dinamično tržište rada, a obrazovni sistem uskladi sa potrebama najvažnijih privrednih grana USK;

 • da  se na optimalan način iskoristi neposredna blizina EU tržišta za protok ljudi, roba, znanja i kapitala; 

 • da postoje prilike u međunarodnim lancima vrijednosti koje privreda USK može da iskoristi, stvarajući na taj način i bolje uslove života za stanovništvo USK.

Prvi strateški cilj Strategije razvoja za period 2021-2027 godine relevantan je za sljedeće podciljeve/indikatore:

 • promovisati razvojno orijentisane politike koje podržavaju proizvodne aktivnosti, stvaranje dostojanstvenih poslova, preduzetništvo, kreativnost i inovativnost, i podsticati formalno osnivanje i rast mikropreduzeća, odnosno malih i srednjih preduzeća, između ostalog i kroz pristup finansijskim uslugama (predloženi indikator: Broj malih preduzeća/1.000 stanovnika);

 • kontinuiran ekonomski rast po glavi stanovnika u skladu s okolnostima u zemlji (predloženi indikator: Godišnja stopa rasta budžetskih prihoda);

 • do 2030, osmisliti i provesti politike za promoviranje održivog turizma koji stvara radna mjesta i promovira lokalnu kulturu i proizvode (predloženi indikator: Prosječno zadržavanje turista/dan; Broj poslovnih subjekata u ugostiteljstvu i hotelijerstvu);

 • podržati razvoj domaće tehnologije, istraživanje i inovacije u zemljama u razvoju, između ostalog putem osiguranja povoljnog okruženja u pogledu politika za, između ostalog, industrijsku diversifikaciju i dodavanje vrijednosti dobrima (predloženi indikator Izdvajanja iz budžeta za istraživanje i razvoj, učešće u ukupnom budžetu).

Tabela 6: Indikatori (uticaja) realizacije strateškog cilja

STRATEŠKI CILJ 1: Izgrađeni privredni kapaciteti uz održivo korištenje prirodnih resursa.

(Izvor podataka za indikatore: Federalni zavod za statistiku, USK u brojkama)

Indikatori uticaja

Polazna vrijednost

(2019)

Ciljna vrijednost (2027)

Vrijednost izvoza

386 mil KM

500 mil KM

Prosječna mjesečna neto plata u prerađivačkoj industriji 

705 KM

1000 KM

Prosječna mjesečna neto plata u ugostiteljstvu i hotelijerstvu

521 KM

800 KM