Strateški ciljevi su zasnovani na strateškim pravcima i definisani u skladu sa postavljenom vizijom razvoja. Preporučuju se sljedeći strateški ciljevi: