Vizija razvoja

 

Unsko-sanski kanton je Euro regija – smaragd Bosne i Hercegovine, područje ugodnog života temeljenog na ravnomjernom održivom razvoju.

Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027.

Strategija razvoja Unsko - sanskog kantona za period 2021. – 2027. godina predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj  kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u  procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te ostali socio - ekonomski partneri. Strategija je ključni strateško - planski dokument koji treba da potiče i usmjerava budući rast i  razvoj Unsko - sanskog kantona. Uključuje sektore ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i  zaštite životne sredine i služi kao okvir za zajedničko projektovanje budućeg razvoja Unsko-sanskog kantona kroz definisanje zajedničkih ciljeva za prevazilaženje razvojnih izazova. 

Ostvarenje razvojne vizije realizovaće se kroz kroz 3 strateška  cilja, razrađena u 10 prioriteta i 33 mjere. 

U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu razvoja predstavljaju održivo korištenje i  odgovorno upravljanje prirodnim resursima, unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti  prerađivačke industrije, te promocija održivog turizma i efektuiranje turističkih potencijala. U sektoru  društvenog razvoja, Strategija se fokusira na usklađivanje sistema obrazovanja u skladu sa EU  praksama, jačanje socijalne uključenosti, unapređenje sistema integrisanih zdravstvenih usluga,  povećanje stepena javne sigurnosti i održivo upravljanje rizicima od nesreća. U oblasti održivog upravljanja okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, Strategija se koncentriše na primjenu  integralnog sistema upravljanja okolišem i prostorom, kao i na razvoj komunalne i javne  infrastrukture na principima održivog okolišnog razvoja.

Izvori finansiranja

Struktura namjene finansiranja po sektorima
Struktura finansiranja po izvorima